Jurij Kovič: Števila in igre

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Tako števila kot igre imajo dolgo zgodovino. V 20. stoletju sta se, predvsem po zasugi Johna H. Conwaya, ta dva koncepta zelo zbližala.

Ob primerih zanimivih kombinatoričnih iger si bomo ogledali, kako igram priredimo njihove vrednosti in določamo njihove razrede izidov.
Osebna orodja