Jožica Knez: Egipčanska matematika

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Predstavljena bo matematika starega Egipta. Glavni viri egipčanske matematike so ohranjeni papirusi tistega časa. Opisane bodo računske operacije, načini reševanja enačb, uporaba in računanje z ulomki, predvsem z enotskimi. Opisano bo računanje ploščin raznih likov in prostornin kvadratne piramide, kocke in valja.

Osebna orodja