Jk

Iz MaFiRaWiki

\int\cos x dx = sin + C

c²=a²+b²

&tan; α = &frac{&sin &alpha}{&cos &alpha};


∫cos x dx = sin + C


\sum_{k=1}^N k^2


α


2 ≤ x

Osebna orodja