Jakost električnega polja

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Jakost električnega polja (oznaka E) je vektorska količina, definirana kot negativna vrednost gradienta električnega potenciala

E = − gradΦ.

Njegova smer določa smer električnega polja. Merska enota je \frac{V}{m} = \frac{N}{As}.

Jakost električnega polja točkastega naboja

Če se nahaja točkast naboj v koordinantem izhodišču, je jakost njegovega električnega polja

\vec E = \frac{e}{4\pi \varepsilon_0 r^3}\vec r,

pri čemer je \varepsilon_0 influenčna konstanta, e vrednost naboja in \vec r krajevni vektor. Polje pozitivnega naboja kaže radialno stran od izhodišča, polje negativnega naboja pa radialno proti izhodišču.

Zveza z gostoto električnega polja

Jakost je v sorazmerna z gostoto električnega polja

D = \varepsilon \varepsilon_0 E,

kjer je D gostota električnega polja, \varepsilon dielektričnost in \varepsilon_0 influenčna konstanta.

V praznem prostoru velja

D = \varepsilon_0 E.

Glej tudi

Osebna orodja