JDBC/Naloga: Vstavljanje podatkov v tabelo/Rešitev

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Rešitev naloge:

 1. import java.sql.*;
 2.  
 3. public class TestJDBC3 {
 4. public static void main ( String args[] ) {
 5. try {
 6. // naložimo JDBC in ustrezen gonilnik
 7. Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver").newInstance();
 8. // ko smo že naložili gonilnik in ga je naš sistem zaznal, naredimo povezavo
 9. // url mora biti sestavljen iz imena pod-protokola in s parametri pod-protokola
 10. String url = "jdbc:derby://localhost:1527/DBTest";
 11. // upIme in geslo je moje uporabniško ime in geslo, katero uporabljam pri
 12. // povezavi do moje DBMS ( v mojem primeru je to povezava s programom NetBeans IDE,
 13. // kjer sem si ustvarila bazo )
 14. Connection povezava = DriverManager.getConnection(url, "klaudija", "klaudija");
 15. // izvedemo stavek
 16. Statement stavek = povezava.createStatement();
 17. // vstavljamo podatke v tabelo EVIDENCA vrstico za vrstico, kot imamo opisano
 18. // pri naši tabeli
 19. stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA " +
 20. "VALUES ('Janez', 'Novak', 13450012, 2000)");
 21. stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA " +
 22. "VALUES ('Marko', 'Horvat', 13431250, 1998)");
 23. stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA " +
 24. "VALUES ('Anita', 'Kovač', 13462391, 2001)");
 25. stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA " +
 26. "VALUES ('Peter', 'Golob', 13450001, 2000)");
 27. stavek.executeUpdate("INSERT INTO EVIDENCA " +
 28. "VALUES ('Irena', 'Krajnc', 13478355, 2002)");
 29. // uporabimo metodo executeQuery, ki nam izpiše vse podatke, ki se nahajajo
 30. // v tabeli EVIDENCA
 31. // ko vstavljamo podatke v tabelo, nam ni potrebno še povpraševati po podatkih,
 32. // vendar sem to naredila, da sem se prepričala, če sem pravilno naredila tabelo
 33. ResultSet rs = stavek.executeQuery("SELECT * FROM EVIDENCA");
 34. // izpiše nam ime posameznega stolpca ( t.j. IME, PRIIMEK, VPISNA_ST, LETO_VPISA )
 35. int columns = rs.getMetaData().getColumnCount();
 36. for(int i=1; i<=columns; i++) {
 37. System.out.print(rs.getMetaData().getColumnName(i) + "\t");
 38. }
 39. System.out.println();
 40. // izpiše vsako vrstico v tabeli
 41. // da nam metoda next() ne vrne stavek false, naredimo while zanko, ki se sprehodi
 42. // po celotni tabeli in izpiše vsako vrstico
 43. while (rs.next()) {
 44. for (int ii = 1; ii <= columns; ii++) {
 45. System.out.print(rs.getString(ii)+"\t");
 46. }
 47. System.out.println();
 48. }
 49. // na koncu ne smemo pozabiti, da moramo povezave zapret
 50. // zapremo objekt ResultSet rs
 51. rs.close();
 52. // zapremo objekt Statement stavek
 53. stavek.close();
 54. // zapremo objekt Connection povezava
 55. povezava.close();
 56. }
 57. // če pride do katere napake, nam jo prestreže in javi določeno napako z opisom
 58. catch (Exception e) {
 59. System.out.println(e.getMessage());
 60. e.printStackTrace();
 61. }
 62. }
 63. }
Osebna orodja