Izpitno vprašanje RAČ2PRA 8000

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Vprašanje

Sestavi algoritem, ki z osnovnimi operacijami nad vrsto pove, kateri je n-ti element vrste (če obstaja).

Odgovor

Metoda vrni_ntega(Vrsta v, int n) poišče n-ti element v vrsti v in ga vrne. Če takšnega elementa ni, potem metoda vrne Integer.MIN_VALUE. Po klicu metode se vrsta spremeni.

Konkretna javanska koda:

 1.  
 2. public class Vrni{
 3. public static int vrni_ntega(Vrsta v, int n){
 4. //najmanjše celo število
 5. int praviElement = Integer.MIN_VALUE;
 6. //nastavimo zacetno vrednost
 7. int i = 1;
 8. //dokler v ni prazna
 9. while(!v.prazna()){
 10. if(i == n){
 11. //min. element postane zacetek vrste
 12. praviElement = v.zacetek();
 13. }
 14. // odstranimo zacetek vrste v
 15. v.odstrani();
 16. i++;
 17. }
 18. return praviElement;
 19. }
 20.  
 21. //test
 22. public static void main(String[] args){
 23. Vrsta v = new Vrsta();
 24. v.vstavi(2);
 25. v.vstavi(5);
 26. v.vstavi(8);
 27. v.vstavi(7);
 28. v.vstavi(59);
 29. v.vstavi(846);
 30. v.izpis();
 31. System.out.println("Element: " + vrni_ntega(v,4));
 32. }
 33. }
Osebna orodja