Izpitno vprašanje RAČ2PRA 7400

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka PeterBedrac.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Predstavitev dvojno povezanega linearnega seznama v Javi.

Odgovor

Definicija

Linearni seznam je množica elementov, kjer vsak element poleg podatka vsebuje tudi kazalec (povezavo, referenco) ali dva na sosedni-a element-a linearnega seznama. Dvojno povezani linerni seznam pa je tak Linearni seznam, kjer vsak element vsebuje natanko dva kazaleca in ta kaže na naslednji element.

 1.  
 2. public class DLinSez
 3. {
 4. protected DVozel prvi;
 5. protected DVozel zadnji;
 6.  
 7. public DLinSez()
 8. {
 9. prvi = null;
 10. zadnji = null;
 11. }
 12.  
 13. public void vstavi_prvega(DVozel v)
 14. {
 15. v.nastaviNasled(prvi);
 16. v.nastaviPrejs(null);
 17. if(prvi != null)
 18. prvi.nastaviPrejs(v);
 19. else
 20. zadnji = v;
 21. prvi = v;
 22. }
 23.  
 24. public void vstavi_prvega(int x)
 25. {
 26. DVozel v = new DVozel(x);
 27. vstavi_prvega(v);
 28. }
 29.  
 30. public void vstavi_zadnjega(DVozel v)
 31. {
 32. v.nastaviNasled(null);
 33. v.nastaviPrejs(this.zadnji);
 34. if(zadnji != null)
 35. zadnji.nastaviNasled(v);
 36. else
 37. prvi = v;
 38. zadnji = v;
 39. }
 40.  
 41. public void vstavi_zadnjega(int x)
 42. {
 43. DVozel v = new DVozel(x);
 44. vstavi_zadnjega(v);
 45. }
 46.  
 47. public void odstrani_prvega()
 48. {
 49. prvi = prvi.vrniNasled();
 50. if(prvi != null)
 51. prvi.nastaviPrejs(null);
 52. else
 53. zadnji = null;
 54. }
 55.  
 56. public void odstrani_zadnjega()
 57. {
 58. zadnji = zadnji.vrniPrejs();
 59. if(zadnji != null)
 60. zadnji.nastaviNasled(null);
 61. else
 62. prvi = null;
 63. }
 64.  
 65. public int vrednost_prvega()
 66. {
 67.  
 68. return prvi.vrniPodatek();
 69. }
 70.  
 71. public int vrednsot_zadnjega()
 72. {
 73. return zadnji.vrniPodatek();
 74. }
 75.  
 76. public void izpisi()
 77. {
 78. DVozel kje = new DVozel();
 79. kje = prvi;
 80.  
 81. while(kje != null)
 82. {
 83. System.out.print(kje.vrniPodatek() + " ");
 84. kje = kje.vrniNasled();
 85. }
 86.  
 87. System.out.println();
 88. }
 89.  
 90. public void izpisi_obratno()
 91. {
 92. DVozel kje = new DVozel();
 93. kje = zadnji;
 94.  
 95. while(kje != null)
 96. {
 97. System.out.print(kje.vrniPodatek() + " ");
 98. kje = kje.vrniPrejs();
 99. }
 100. System.out.println();
 101. }
 102.  
 103. public boolean prazen()
 104. {
 105. return (prvi == null);
 106. }
 107. }
 108.  
 109. public class DVozel
 110. {
 111. private DVozel naslednji;
 112. private DVozel prejsnji;
 113. private int podatek;
 114.  
 115.  
 116. public DVozel()
 117. {
 118. podatek = 0;
 119. naslednji = null;
 120. prejsnji = null;
 121. }
 122.  
 123. public DVozel(int x)
 124. {
 125. podatek = x;
 126. naslednji = null;
 127. prejsnji = null;
 128. }
 129.  
 130. public void nastaviPodatek(int x)
 131. {
 132. this.podatek = x;
 133. }
 134. public int vrniPodatek()
 135. {
 136. return podatek;
 137. }
 138. public void nastaviNasled(DVozel v)
 139. {
 140. this.naslednji = v;
 141. }
 142. public void nastaviPrejs(DVozel v)
 143. {
 144. this.prejsnji = v;
 145. }
 146. public DVozel vrniNasled()
 147. {
 148. return this.naslednji;
 149. }
 150. public DVozel vrniPrejs()
 151. {
 152. return this.prejsnji;
 153. }
 154. }
Osebna orodja