Izpitno vprašanje RAČ2PRA 7300

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Vprašanje

Predstavitev enojno povezanega linearnega seznama v Javi.

Odgovor

Definicija

Linearni seznam je množica elementov, kjer vsak element poleg podatka vsebuje tudi kazalec (povezavo, referenco) ali dva na sosedni-a element-a linearnega seznama. Enojno povezani linerni seznam pa je tak Linearni seznam, kjer vsak element vsebuje natanko en kazalec in ta kaže na naslednji element.

Elementi enojno povezanega linearnega seznama

Elementi enojno povezanega linearnega seznama so Vozli. Komponenti Vozla pa sta podatek in referenca na naslednji Vozel.

 
public class Vozel<T> {
 private T podatek; // hranimo podatke tipa T
 private Vozel naslednji; // referenca na naslednjega
 // konstruktorji
 // metode: nastavi podatek, vrni podatek, spremeni referenco, vrni referenco
}

Vrste enojno povezanih linearnih seznamov

Enojno povezani linearni seznam z začetkom

Pri njem poznamo le kazalec na prvi element

Enojno povezani linearni seznam z začetkom in koncem

Pri njem poznamo kazalec na prvi in zadnji element

Metode enojno povezanega linearnega seznama

 • poišči element
 • izpiši vsebine
 • preštej
 • dodaj na konec
 • dodaj spredaj
 • dodaj zadaj (če poznamo tudi kazalec na zadnji element)
 • briši
 • izpiši podatek na katerega kaže kazalec na začetek seznama
 • prestavi kazalec na naslednjega

Linearni seznam v Javi

Glej: java.util.LinekdList

Osebna orodja