Izpitno vprašanje RAČ2PRA 5200

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka TadejaCesar.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

S pomočjo osnovnih operacij nad skladom iz danega sklada odstrani n-ti element.

Ideja

Imamo dan sklad in iz njega želimo odstraniti n-ti element. Sklad ostane isti kot prej le da manjka en element.

Naredimo pomožni sklad v katerega bomo prelagali elemente iz prvotnega sklada. Pogledamo vrhnji element v prvotnem skladu, če je to element (n-ti), ki ga iščemo ga odstranimo, sicer ga preložimo v pomožni sklad. Ponavljamo toliko časa, dokler sklad ni prazen. Na koncu preložimo vse elemente iz pomožnega sklada nazaj v prvotni sklad.

primer:

Imamo dan sklad naslednjih števil. Radi bi odstranili tretji element.

Pomožen sklad, v katere smo shranjevali vsa števila, razen tretjega, ki smo ga odstranili:


Končen sklad ( pomožen sklad smo prestavili nazaj v prvoten sklad ), sklad ostane isti kot prej, le da manjka en element.

Odgovor

 1.  
 2. public class OdstraniNti{
 3. public static Sklad<Integer> odstraniNti(Sklad<Integer> s, int n)
 4. throws Exception{
 5. // ustvarimo pomožen sklad
 6. Sklad<Integer> pom = new Sklad<Integer>();
 7. int i = 0;
 8. // če je sklad s prazen, javi napako
 9. if(s.prazen()){
 10. throw new Exception("Sklad je prazen.");
 11. }
 12. // v skladu s je en element
 13. if(i == n-1){
 14. s.odstrani();//ki ga odstranimo
 15. return s;
 16. }
 17.  
 18. // sklad je poln
 19. while(!s.prazen()){
 20. if(i != n-1){ // iščemo željeni element
 21. // vstavljamo ga v pomožen sklad
 22. pom.vstavi(s.vrh());
 23. s.odstrani();// in ga odstranimo iz sklada s
 24. }
 25. //smo ga našli
 26. else{
 27. s.odstrani();// in ga ostranili
 28. }
 29. i++;
 30. }
 31. // iz pomožnga sklada preložimo nazaj v sklad s
 32. while(!pom.prazen()){
 33. s.vstavi(pom.vrh());
 34. pom.odstrani();
 35. }
 36. return s;
 37. }
 38. // primer za preizkus delovanja programa
 39. public static void main(String[] args) throws Exception{
 40. Sklad<Integer> pom = new Sklad<Integer>();
 41. pom.vstavi(1);
 42. pom.vstavi(7);
 43. pom.vstavi(2);
 44. pom.vstavi(6);
 45. pom.vstavi(8);
 46.  
 47. System.out.println(pom);
 48. odstraniNti(pom,3);
 49. System.out.println(pom);
 50. }
 51. }
 52.  
Osebna orodja