Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4600

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Različica od 10:09, 9 april 2007

GFDL Avtor tega članka je študent/ka Skalan.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje:

Predstavitev sklada s tabelo!

Odgovor:

- Elemente hranimo v tabeli (cela števila)

- Problem: omejena velikost

- Uporabnik sam poskrbi zato, da ne prekorači zmogljivosti sklada


 1. public class SkladTabela{
 2. private int[] tabela;
 3. private int kam; // kazalec na mesto, kjer bomo vstavili nov element
 4. private final static int MAX_V = 20; // privzeta velikost sklada
 5.  
 6. // kostruktorja:
 7. public SkladTabela(){ //sklad privzete velikosti
 8. tabela = new int[MAX_V]; //naredimo prazno tabelo s prostorom za MAX_V elementov
 9. kam = 0;
 10. }
 11. public SkladTabela(int velikost){
 12. tabela = new int[velikost];
 13. kam = 0;
 14. }
 15.  
 16. // metode:
 17. public void vstavi(int pod){ // vstavimo podatek v sklad
 18. tabela[kam] = podatek;
 19. kam = kam + 1; //premanemo se naprej na naslednji element
 20. }
 21. public void odstrani(){ // odstranimo podatek iz sklada
 22. // ce je sklad prazen, ne naredimo nič
 23. if (!prazen())
 24. kam = kam - 1; //indeks premaknemo za eno mesto nazaj - tabela namreč ne pozna brisanja
 25. }
 26. public boolean prazen(){ // ali je sklad prazen
 27. return (kam == 0);
 28. }
 29. public int vrh(){ // vrnemo vrhnji element sklada
 30. if (!prazen()){
 31. return tabela[kam - 1]; // kam kaže na prvo PROSTO mesto
 32. }
 33. //sicer vrnemo napako; // v primeru praznega sklada
 34. }
 35. public boolean poln(){ // je sklad poln?
 36. return (kam == tabela.length);
 37. }
 38. public void izpis(){ // izpisemo sklad
 39. for(int i = kam - 1; i >= 0; i--)
 40. System.out.print(tabela[i] + " ");
 41. }}}
Osebna orodja