Izpitno vprašanje RAČ2PRA 3000

Iz MaFiRaWiki

Vprašanje

Sestavi javno statično metodo, ki za dano tabelo celih števil vrne podzaporedje z maksimalno vsoto. Pri tem uporabi algoritem časovne zahtevnosti O(n3) in prostorske zahtevnosti O(n2). Najprej generiraj vsote vseh možnih podzaporedij in jih shrani v tabelo. V dodatno tabelo shrani začetke in konce podzaporedij. Nato v tabeli poišči maksimalni element in iz istoležnih indeksov rekonstruiraj ustrezno podzaporedje.

Odgovor

Matematična formulacija problema
Dano je zaporedje celih števil a1, a2, …, an. Naj bo Si,j = vsota ak, k = i, …, j

 • Poišči opt = podzaporedje z maksimalno vsoto
 • 8, -6, 10, -14, 13, -5, 7, -9, 18, -3, 2
 • rešitev 13, -5, 7, -9, 18

Najprej generiramo vsote vseh možnih podzaporedij in jih shrani v tabelo. V dodatno tabelo shranimo začetke in konce podzaporedij, nato v tabeli poiščemo maksimalni element in iz istoležnih indeksov rekonstruiramo ustrezno podzaporedje. Na koncu vrnemo tabelo s ustreznim podzaporedjem.

 1. public static int[] borznikO3(int[] a) {
 2. // algoritem casovne zahtevnosti O(n^3) in
 3. // prostorske zahtevnosti O(n^2)
 4. // vrača optimalno podzaporedje
 5.  
 6. int n = a.length;
 7.  
 8. // tabela vsot vseh možnih podzaporedij
 9. int[] dVsote = new int[n*(n+1)/2];
 10. // tabela začetnih in končnih indeksov podzaporedij
 11. int[][] zacKon = new int[2][n*(n+1)/2];
 12. int katera = 0; // trenutno podzaporedje
 13. for (int i = 0; i < n; i++) {
 14. // i - kje zacnem
 15. for (int j = i; j < n; j++) {
 16. // j - kje neham
 17. int s = a[i];
 18. // vsota od i do j
 19. for (int k = i+1; k <= j; k++)
 20. s = s + a[k];
 21. // zapomnimo si podatke o trenutnem podzaporedju
 22. dVsote[katera]=s;
 23. zacKon[0][katera]=i;
 24. zacKon[1][katera]=j;
 25. katera++;
 26. }
 27. }
 28. // pregledamo vse vsote podzaporedij in si zapomnimo maksimalno
 29. int opt = dVsote[0]; // optimalno (maksimalno) podzaporedje
 30. katera = 0; // indeks optimalnega podzaporedja
 31. for(int i = 1; i < n*(n+1)/2; i++){
 32. int s = dVsote[i];
 33. if (s > opt) { // boljsa vsota! Zapomnimo si podatke
 34. opt = s;
 35. katera = i;
 36. }
 37. }
 38. // sestavimo tabelo z optimalnim podzaporedjem
 39. int odk = zacKon[0][katera]; // začetek podzaporedja
 40. int dok = zacKon[1][katera]; // konec zaporedja
 41. int [] r = new int[dok - odk + 1]; // tabela z elementi podzaporedja
 42. for(int i = odk; i <= dok; i++)
 43. r[i-odk]=a[i];
 44.  
 45. return r; // vrnemo tabelo z elementi podzaporedja
 46. }

Prostorska analiza

 • Podatki: ai
 • Rezultat: r
 • Velikost problema
  • Število podatkov (n)
 • Dodatno:
  • i, j, k, odk, dok, katera (števci)
  • s, opt (vsoti)
  • dVsote (1×n2)
  • zacKon (2×n2)
  • r (maksimalno n)
 • Odvisno od velikosti problema
 • O(n2)

Časovna analiza

 • Velikost problema
  • število podatkov (n)
 • Tipične operacije za problem:
  • seštevanja
  •  ? Primerjanje ?
 • Število primerjanj:
  • i = 1: n primerjanj
  • I = 2: n – 1 primerjanj
  • ....
  • Skupaj: n + (n – 1) + (n – 2) + ... + 2 + 1
  • n * (n + 1) / 2
  • O (n2)
 • Število seštevanj:
  • i = 1
   • Konec
    • j = 1: 0 seštevanj
    • j = 2: 1 seštevanje
    • ...
    • j = n: n - 1 seštevanj
   • Skupaj: 0 + 1 + ... + n – 1 = n * (n – 1) / 2
  • i = 2
   • Konec
    • j = 2: 0 seštevanj
    • j = 3: 1 seštevanje
    • ...
    • j = n: n - 2 seštevanj
   • Skupaj: 0 + 1 + ... + n – 2 = (n – 1) * (n – 2) / 2
  • i = m
   • Konec
    • j = m: 0 seštevanj
    • j = m + 1: 1 seštevanje
    • ...
    • j = n: n – m seštevanj
   • Skupaj: 0 + 1 + ... + n – m = (n – m) * (n – m + 1) / 2
  • i = n - 1
   • Skupaj: 1
  • i = n
   • Skupaj: 0
 • Skupaj: (n * (n – 1) + (n – 1) * (n – 2) + ... + 1 * 2)/ 2 = n3 + ...
 • O(n3)
Osebna orodja