Izpitno vprašanje RAČ2PRA 2800

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka DamijanKmetec.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Predmet Računalništvo 2 (FMF PRA)

Vsebina

Vprašanje

Napiši metodo dvojisko(int n), ki za dano celo število n vrne njegov dvojiški zapis.

Odgovor

Razlaga

Iz desetiškega števila dobimo dvojiško na naslednji način:

 • Delimo desetiško število z dve, dokler je to različno od nič in si po vrsti zapisujemo ostanke
 • Na koncu ko je desetiško število enako nič, pa ostanke, ki smo jih izračunali obrnemo

Implementacija

public class Naloga2800
{
	public static String dvojisko(int n)
	{
	  String dvojiski = "";
	  String pom = "";
	  
	  while(n != 0) 
	  {
	  	pom = pom + Integer.toString(n%2);
	  	n = n/2;
	  }	
	  
	  for(int i = pom.length()-1; i >= 0 ;i--)
	  	dvojiski = dvojiski + pom.charAt(i);
	   
	  return dvojiski;
	}
}
Osebna orodja