Izpitno vprašanje RAČ2PRA 13800

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 21:00, 10 oktober 2006
BrankaJandrijevic (Pogovor | prispevki)
Odgovor
← Prejšnja različica
Trenutna različica
GregorJerse (Pogovor | prispevki)

Vrstica 1: Vrstica 1:
-{{student|BrankaJandrijevic|Računalništvo 2(FMF PRA)}} 
==Vprašanje== ==Vprašanje==

Trenutna različica

Vprašanje

Osnova za algoritem hitrega urejanja je algoritem za preureditev tabele na dva dela - levo damo elemente manjše od izbranega, desno pa večje. Napiši metodo public static int razdeli(double[] tocke, int zacetek, int konec), ki to naredi na tabeli tocke z elementi med indeksoma zacetek ter konec in vrne ločnico med odsekoma preurejene tabele. To naredi učinkovito!

Odgovor

 1. public static int razdeli(double[] tocke, int zacetek, int konec){
 2. double pivot = tocke[zacetek];
 3. int manjsi = zacetek;
 4. int vecji = konec;
 5. //dokler se indeksa ne prekrizata
 6. while(manjsi < vecji){
 7. while(tocke[manjsi] <= pivot) manjsi++; //iscemo indeks vecjega elementa od pivota
 8. while(tocke[vecji] > pivot) vecji--; //iscemo indeks manjsega elementa od pivota
 9. //ce se indeksa nista prekrizala, zamenjamo elementa
 10. if(manjsi<vecji){
 11. double podatek = tocke[vecji];
 12. tocke[vecji] = tocke[manjsi];
 13. tocke[manjsi] = podatek;
 14. }
 15. }
 16. //zamenjamo pivotni element z elementom na meji
 17. tocke[zacetek] = tocke[vecji];
 18. tocke[vecji] = pivot;
 19. //vrnemo mejo
 20. return vecji;
 21. }
Osebna orodja