Izpitno vprašanje RAČ2PRA 13500

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka UrskaBerce.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Napiši algoritem za urejanje z izbiranjem in analiziraj njegovo časovno zahtevnost?

Odgovor


 • enostavno urejanje
 • preprosta zasnova
 • ne najbolj učinkovit
 • primeren za majhne tabele, n < 10 (enostavna koda odtehta slabo učinkovitost)


ALGORITEM:


SPLOŠNO:

 • poišči najmanjšega ,
 • zamenjaj s prvim ,
 • od 2 do n poišči najmanjšega ,
 • zamenjaj z drugim

...

imamo dva dela:

UREJENI DEL / NEUREJENI DEL

 • PONAVLJAJ:
  • v neurejenem delu zamenjaj prvi in najmanjši element
  • najmanjši (prvi) element v neurejenem delu preseli v urejen del - urejeni del se poveča za ena
  • na začetku je urejeni del prazen
  • končamo, ko izčrpamo neurejeni del


METODA:

 1. public static void urejanjeIzbira(int[] tab){
 2. int kjeNajm;
 3. for (int a = 1; a < koliko – 1; a++){
 4. kjeNajm = poisciNajmanjsega(tabela, a, koliko - 1);
 5. t = tabela[a];
 6. tabela[a] = tabela[kjeNajm];
 7. tabela[kjeNajm] = t;
 8. }
 9. }
 10. private static int poisciNajmanjsega(int[] tab, int odKje, int doKam){
 11. int i_najm = odKje;
 12. for (int i = odKje + 1; i <= doKam; i++){
 13. if (tab[i] < tab[i_najm])
 14. i_najm = i;
 15. }
 16. return i_najm;
 17. }


ČASOVNA ZAHTEVNOST: število primerjav:

 • vedno enako
 • 1 korak: n - 1
 • 2 korak: n - 2
 • n - 1 korak: 1
 • n*(n-1)/2 primerjav

število zamenjav:

 • najboljše:
  • urejeno zaporedje
  • n -1 elementov premaknemo: 3
  • 3n - 3
 • najslabše:
  • n2/4 + 3(n-1)
 • povprečno:
  • n(ln n + 0.577216…)

--> O(n2)

Osebna orodja