Izpitno vprašanje RAČ2PRA 11100

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka LidijaSterk.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vprašanje

Elementi so shranjeni v kopici. Sestavi algoritem s katerim jih preložiš v tabelo tako, da so v tabeli urejeni.

Odgovor

Postopek:

 • imamo tabelo, ki predstavlja kopico, z n elementi
 • vemo da je prvi element tabele (kopica[1]) max elemet tabele
 • zamenjamo prvi in zadnji element tabele, kopica[1] in kopica[n]
 • sedaj element kopica[1] potopimo na ustrezno mesto v kopici oziroma v tabeli, ki ima sedaj n - 1 elementov (sedaj je kopica: kopica[1],..., kopica[n - 1])
 • zamenjamo podatka kopica[1] in kopica[n - 1]
 • zopet potopimo vrhnji elemen na ustrezno mesto v kopici
 • sedaj ima kopica [n - 2] elementa (kopica je: kopica[1],..., kopica[n - 2])
  • kopica[n] je največji element v kopici, kopica[n - 1] pa je drugi največji element v kopici
 • ponovno zamenjamo podatka kopica[1] in kopica[n - 2]
 • potopimo vrhnji elemen na ustrezno mesto v kopici
 • sedaj ima kopica n - 3 elementi (kopica je: kopica[1],..., kopica[n - 3])
 • ...
 • tako ponavljamo doker ne pridemo od kopica[2] elementa


Algoritem

 1. // sprehodimo se po tabeli
 2. for(int i = 1; i <= n - 1; i++){
 3. // zamenjamo prvi in zadnji element
 4. element = kopica[1]; // v element shranimo prvi element kopice, za katerega vemo da je max
 5. tab[1] = kopica[n - i + 1]; // novi prvi element v tabeli
 6. tab[n - i + 1] = element; // novi zadnji element v tabeli
 7.  
 8. // potapljamo novi prvi element v smeri največjega sina
 9. for(int j = 1; j <= n - i + 1; j++){
 10. leviSin = tab[2 * j];
 11. desniSin = tab[2 * j +1 ];
 12. oce = tab[j];
 13.  
 14. // ponavljamo dokler je kandidat za sina znotraj tabele
 15. while(2 * j + 1 <= n - i + 1){
 16. // pregledamo oceta in sinove
 17.  
 18. // oce je manjsi od obeh sinov
 19. if(oce < leviSin && oce < desniSin){
 20.  
 21. // levi sin je manjsi od desnega sina
 22. if(leviSin < desniSin){
 23. // zamenjamo oceta in desnega sina
 24. pom = oce;
 25. oce = desniSin;
 26. desniSin = pom;
 27. }
 28. // levi sin je vecji od desnega
 29. else if(leviSin >= desniSin){
 30. // zamenjamo oceta in levega sina
 31. pom = oce;
 32. oce = leviSin;
 33. leviSin = pom;
 34. }
 35. }
 36.  
 37. // oce je manjsi od levega sina, a je vecji od desnega sina
 38. if(oce < leviSin && oce > desniSin){
 39. // zamenjamo oceta in levega sina
 40. pom = oce;
 41. oce = leviSin;
 42. leviSin = pom;
 43. }
 44.  
 45. // oce manjsi od desnega sina, a vecji od levega sina
 46. if else(oce > leviSin && oce < desniSin){
 47. // zamenjamo oceta in desnega sina
 48. pom = oce;
 49. oce = desniSin;
 50. desniSin = pom;
 51. }
 52.  
 53. // oce je vecji od sinov
 54. else {
 55. // nic ne naredimo
 56. // pustimo kakor je
 57. }
 58. j++;
 59. } // while
 60. // for od potapljanja
 61. // for od sprehajanja po tabeli

Primer:

Imamo tabelo, ki predstavlja maksimalno kopico, kar pomeni da je prvi element v tabeli max element:

100 80 60 80 20 40 55 30 30 10 12 36


Elementi so v tabeli, ki predstavlja kopici, indeksirani od indeksa 1 pa do indeksa 12.


1.korak:

 • Kot smo že zgoraj omenili, je prvi element v kopici oz. v tabeli max element v kopici.
 • Zamenjamo prvi (kopica[i]) in zadnji(kopica[n]) element
  • v našem primeru zamenjamo 100 in 36:
36 80 60 80 20 40 55 30 30 10 12 100


 • Prvih n - 1 (v našem primeru je to prvih 11 elementov) elementov bo predstavljalo kopico, n-ti (12ti) element pa je že urejeni del.
 • Sedaj potopimo prvi element v smeri največjega sina in dobimo kopico:
80 80 60 36 20 40 55 30 30 10 12 1002.korak:

 • Ponovno zamenjamo prvi in zadnji element kopice, ki ima sedaj n -1 (11) elementov.
  • prvi element je kopica[1] (80) in zadnji je kopica[n - 1] (12)
 • Zadnji element kopice je na n-1 (11) mestu:
 • v spodnji tabeli, sta elementa že zamenjena
12 80 60 36 20 40 55 30 30 10 80 100


 • Prvi element potapljamo v smeri največjega sina
 • ko element potopimo in nimamo več sinovov za potapljanje, prvih n - 2 (10) elementov tabele predstavlja kopico.
 • Zadnja dva elementa pa sta že urejeni del tabele:
80 36 60 30 20 40 55 12 30 10 80 1003.korak:

 • Ponovno zamenjamo prvi in zadnji element kopice, torej kopica[1](80) in kopica[n-2](kopica[10])
 • zadnjega odstranimo, tako da imamo sedaj n - 3 elementov v nanovo dobljeni tabeli:
10 36 60 30 20 40 55 12 30 80 80 100


 • S tem so zadnji trije elementi tabele že urejeni del tabele.
 • Da bo prvih n - 3 (9) elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
60 36 55 30 20 40 10 12 30 80 80 1004.korak:

 • Zamenjamo prvi in zadnji element, kar pomeni da zamenjamo kopica[1](60) in kopica[n - 3](kopica[9](30)).
 • Zadnji štirje elementi so že urejeni del tabele:
30 36 55 30 20 40 10 12 60 80 80 100


 • Da bo prvih n - 4 = 8 elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
55 36 40 30 20 30 10 12 60 80 80 1005.korak:

 • Zamenjamo prvi in zadnji element, kar pomeni da zamenjamo kopica[1](55) in kopica[n -4](kopica[8])(12).
 • Zadnjih pet elementov je že urejeni del tabele:
12 36 40 30 20 30 10 55 60 80 80 100


 • Da bo prvih n - 5 = 7 elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
40 36 30 30 20 12 10 55 60 80 80 1006.korak:

 • Zamenjamo prvi in zadnji element, kar pomeni da zamenjamo kopica[1](40) in kopica[n -5](10).
 • V delu tabele, ki predstavlja kopico, je sedaj n - 6 = 6 elemenotv.
 • Zadnji šest elementov so že urejeni del tabele:
10 36 30 30 20 12 40 55 60 80 80 100


 • Da bo prvih n - 6 elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
36 30 30 10 20 12 40 55 60 80 80 1007.korak:

 • Zamenjamo prvi in zadnji element, kar pomeni da zamenjamo kopica[1](36) in kopica[n - 6](12).
 • V delu tabele, ki predstavlja kopico, je sedaj n - 7 = 5 elemenotv.
 • Zadnjih sedem elementov je že urejeni del tabele:
12 30 30 10 20 36 40 55 60 80 80 100


 • Da bo prvih n - 7 = 5 elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
30 20 30 10 12 36 40 55 60 80 80 1008.korak:

 • Zamenjamo prvi (kopica[1](30)) in zadnji (kopica[n - 7](12)) element kopice.
 • Elementi na indeksih od 5 - 12 je že urejeni del tabele:
12 20 30 10 30 36 40 55 60 80 80 100


 • * Da bo prvih n - 8 (prvi 4 elementi) elementov kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
  sina:
30 20 12 10 30 36 40 55 60 80 80 1009.korak:

 • Zamenjamo prvi in zadnji element kopice, kar pomeni da zamenjamo kopica[1](30) in kopica[4](10).
 • Zadnjih 8 elementov tabele, so že urejeni del tabele.
10 20 12 30 30 36 40 55 60 80 80 100


 • S tem je zadnjih 9 elementov urejenih.
 • Da bodo prvih trije elementi tabele kopica, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
20 10 12 30 30 36 40 55 60 80 80 10010.korak:

 • Zamenjamo prvi(kopica[1] (20)) in tretji (kopica[3] = kopica[n - 9] (12)) element kopice
 • Zadnjih devet elementov tabele, je urejeni del tabele
12 10 20 30 30 36 40 55 60 80 80 100


 • S tem je zadnji 10 elementov urejenih.
 • Da bosta prva dva elementa tabele predstavljala kopico, prvi element potopimo v smeri največjega sina:
12 10 20 30 30 36 40 55 60 80 80 10011.korak:

 • Zamenjamo prvi(kopica[1] (12)) in drugi(kopica[2] = kopica[n - 10] (10)) element kopice
 • S tem smo tabelo uredili do konca.


10 12 20 30 30 36 40 55 60 80 80 100


Osebna orodja