Izpitno vprašanje DIRI2005 1300

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka NevenkaZupancic.

Pripravil/a ga je pri predmetu PSIA.


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Predmet Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike (DIRI)

Vprašanje

Kaj je metoda toString()? Kdaj se uporabi? Navedi nekaj primerov uporabe!

Odgovor

Metoda toString() je ena od metod definiranih v javanskem razredu Object. Glavni namen metode je, da vrača niz ki opisuje objekt nad katerim je metoda klicana. Ker vsak javanski razred neposredno ali posredno deduje iz razreda Object je možno klicanje te metode nad vsakim objektom v Javi. Priporočljivo je, da se v vsakem novo definiranem razredu prekrije metodo toString() podedovano iz razreda Object. Ta naj bi vračala čimbolj smiseln in zgoščen opis za določen objekt. Za razred Object metoda vrača niz, sestavljen iz imena razreda, katerega instanca je določen objekt. Temu sledi znak '@' in šestnajstiška vrednost za konkreten objekt.

Pri programiranju novih razredov prekrijemo metodo toString() in napišemo takšno, ki bo vračala čimbolj koristne podatke za konkretni razred. Če bi npr. pisali razred Točka3D, bi bilo smiselno prekriti metodo toString() tako, da bi vračala tri koordinate točke v prostoru.

Java

public class Tocka3D {
  private int x;
  private int y;
  private int z;

  public String toString() {
    return "(" + x + ", " + y + ", " + z + ")";
  }
}
Osebna orodja