Izomorfizem grafov

Iz MaFiRaWiki

V teoriji grafov imenujemo bijektivno preslikavo, ki slika iz množice vozlišč grafa G v množico vozlišč grafa H

f: V(G) \rightarrow V(H)

izomorfizem grafov natanko takrat, ko za vsak par vozlišč

u,v \in V(G)

velja

u \sim _{G} v \Longleftrightarrow f(u) \sim _{H} f(g) .
Osebna orodja