Izidor Hafner: Napake v Vegovih tabelah

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Spoznali smo že, kako je C. F. Gauss leta 1851 ocenil Vegovo Popolno zakladnico logaritmov, ki je izšla leta 1794. Gauss omenja tudi tabele, ki sta jih v Berlinu že leta 1799 izdala J. P. Hobert in L. Ideler, torej v času, ko je bil Jurij Vega (1754-1802) še živ. Avtorja tudi omenjata Vego in navajata 138 napak v njegovih tabelah. Zato bomo pregledali Popolno zakladnico logaritmov in poskusili z novejšimi pripomočki odgovoriti na vprašanje, za katere in kolikšne napake zares gre.

Osebna orodja