Iskanje v globino

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Trenutna različica

Pravilo: “vsakic obiscemo vozlisce ki je se neobiskano in je sosed zadnjega obiskanega vozlisca, ki ima se neobiskanega soseda.”

Osebna orodja