Integral in Riemannove vsote (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Integral in Riemannove vsote

 1. Naloga: Obravnavajte vlogo Riemanovih vsot pri Riemannovem integralu ter

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
 2. Predavatelj, avtor: Alisa Ibrahimović
 3. Seminar: 10.5.2010
 4. Predstavitev:
 5. Seminarska naloga:

Slika:AlisaIbrahimovic.pdf

 1. Kvizna vprašanja:
  1. Reimannov določeni integral od a do b definiramo kot:
   1. vsoto vrednosti funkcije v nekaj točkah na [a,b]
   2. ploščino pod grafom funkcije f na [a,b]
  1. Reimannov integral lahko izračunamo za poljubno funkcijo
   1. drži
   2. ne drži
  1. Reimanova spodnja vsota je manjša ali enaka zgornji vsoti
   1. drži
   2. ne drži
  1. Reimannova vsota je tem bolj natančna,
   1. čim manjša je delitev intervala
   2. čim večja je delitev intervala
  1. Če obstaja limita Reimannove vsote, obstaja tudi Reimannov integral in je enak limiti
   1. ne drži
   2. drži
Osebna orodja