Imenik (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Imeniki so način urejanja datotek. Predstavljamo si jih lahko kot mape, v katerih so shranjene datoteke ali manjše mape, podimeniki.V imenikih so le imena vsebovanih datotek in informacije, kako jih najdemo na disku.

Vse datoteke so urejene v razvejano strukturo (imenujemo jo imeniška struktura), na vrhu katere je korenski imenik /. Vsak imenik ima vsaj dva podimenika. Prvi, označen s piko ".", je nadomestno ime za trenutni imenik. Drugi, označen z dvema pikama "..", je nadomestno ime roditelja (neposrednega predhodnika v imeniški zgradbi).

Zgled: Imenik bin/ v /usr/bin/ je potomec imenika usr/, ta pa je potomec korenskega imenika.

Pot do datotek lahko podamo absolutno in relativno.

 • Absolutno podana pot se začne v korenskem imeniku in nadaljuje pot od tam.
 • Relativno podana pot se nanaša le na izbrani začetni imenik. Če bi bili v imeniku /usr/, bi pot do programa /usr/bin/at opisali kot bin/at. Pri vseh dostopih do datotek z uporabo relativne poti bo program uporabil trenutni delovni imenik kot izhodišče.

Če želimo priti do datoteke /usr/include/rpc.h in smo trenutno v imeniku /usr/bin/ lahko pot opišemo kot ../include/rpc.h kar pravi, da se vrnemo za en korak nazaj v imenik /usr/ in od tam nadaljujemo pot v imenik /include/, v katerem je datoteka rpc.h.

Poglavitni podimeniki korenskega imenika:

Vsebina

/bin/

obsega osnovne programe za delo z Linuxom, na primer cp, mv in ls.

/boot/

vsebuje jedro in druge datoteke, potrebne za zagon sistema.

/dev/

vsebuje posebne datoteke naprav, prek katerih jih uporabljamo. Za Linux velja, da je vse - diski, tipkovnica, miške in vse ostale naprave predstavljeno z datotekami:
  • /dev/console se nanaša na sistemsko konzolo
  • /dev/ttys se uporabljajo za dostop do zaporednih vrat
  • /dev/hd nam omogočajo dostop do diskov; /dev/hda se nanaša na celotni prvi disk
  • /dev/input in /dev/usb vsebuje povezave do naprav, ki so priključene na vodilo USB
  • /dev/null je le navidezna naprava, ki ima to posebnost, da nemudoma zavrže vse, kar pošljemo k njej.Podatki, ki jih pošljemo k njej so za vedno izgubljeni

/lib/

vsebuje sistemske programske knjižnice

/home/

vsebuje domače imenike uporabnikov.

/proc/

vsebuje psevdodatotečne podatke o stanju sistema. V njem lahko vidimo, kateri procesi tečejo, dobimo podatke o sistemu npr. o vrsti procesorja, različici jedra Linuxa...

/etc/

vsebuje nastavitvene datoteke Linuxa, s katerimi določimo in prilagodimo sistem. Navadno so tekstovne in jih spreminjamo z navadnim urejevalnikom besedila. Zavedati pa se moramo, da lahko povzročimo škodo.

/tmp/

vsebuje začasne datoteke, ki jih programi ob koncu svojega delovanja praviloma zbrišejo.

/sbin

vsebuje sistemske izvršljive datoteke, nujne za upravljanje in jih Linux navadno uporablja pri svojem zagonu.

/usr/

je imenik, v katerem so nameščene datoteke, ki niso nujno potrebne za osnovno delovanje sistema.

Datoteke niso vekomaj v sistemu. Ko jih ustvarimo, jih lahko prestavljamo iz imenika v imenik (ukaz cp, preimenujemo (ukaz mv) in zbrišemo (ukaz rm).

Osebna orodja