Identična matrika

Iz MaFiRaWiki

Identična matrika velikosti n \times n je matrika, ki ima na diagonali enice drugod pa ničle:

\left[\begin{matrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots  & \vdots \\ 0 & 0 & 0 &  \cdots & 1\end{matrix}\right]

Identična matrika predstavlja identiteto na n-razsežnem vektorskem prostoru.

Osebna orodja