Hitro urejanje/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.util.Comparator;
 2. import java.util.Random;
 3.  
 4. public class HitroUredi {
 5. public static final Random Nakljucno = new Random();
 6.  
 7. private void obrni(Object[] vrsta, int i, int j) {
 8. Object tmp = vrsta[i];
 9. vrsta[i] = vrsta[j];
 10. vrsta[j] = tmp;
 11. }
 12.  
 13. private int premeci(Object[] vrsta, int zacetek, int konec, Comparator cmp) {
 14. int index = zacetek + Nakljucno.nextInt(konec - zacetek + 1);
 15. Object pivot = vrsta[index];
 16. obrni(vrsta, index, konec);
 17. for (int i = index = zacetek; i < konec; ++ i) {
 18. if (cmp.compare(vrsta[i], pivot) <= 0) {
 19. obrni(vrsta, index++, i);
 20. } }
 21. obrni(vrsta, index, konec);
 22. return (index);
 23. }
 24.  
 25. private void uredi(Object[] vrsta, int zacetek, int konec, Comparator cmp) {
 26. if (konec > zacetek) {
 27. int index = premeci(vrsta, zacetek, konec, cmp);
 28. uredi(vrsta, zacetek, index - 1, cmp);
 29. uredi(vrsta, index + 1, konec, cmp);
 30. }
 31. }
 32.  
 33. public void uredi(Object[] vrsta, Comparator cmp) {
 34. uredi(vrsta, 0, vrsta.length - 1, cmp);
 35. }
 36. }
Osebna orodja