Hidrostatični tlak

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Hidrostatični tlak je tlak tekočine na potopljeno telo. Odvisen je od višine, narašča z globino. Za tekočino s konstantno gostoto bi veljala enačba

p = p0 + ρgh,

kjer je ρ gostota tekočine, g težni pospešek in h globina, merjena od gladine navzdol. To enačbo lahko uporabimo kapljevinah, pri plinih pa le, če je h dovolj majhen.

Osebna orodja