Heronov obrazec

Iz MaFiRaWiki

Heronov obrazec za računanje ploščine trikotnika se glasi

p = \sqrt{s (s - a) (s - b) (s - c)},

kjer so a,b,c dolžine stranic in s = (a + b + c) / 2 polovica obsega.

Glej tudi

Osebna orodja