HTML

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

HTML (ang. Hyper Text Markup Language) Jezik, v katerem so deli besedila označeni s posebnimi značkami; uporabljamo ga za oblikovanje strani v svetovnem spletu. Gre za programsko kodo, ki opisuje logično strukturo dokumentov oziroma spletnih strani. Lahko bi rekli, da HTLM v večji meri določa strukturo tekstovnega dokumenta kakor pa njegov videz. Kako so prikazani posamezni elementi spletnih strani, je odvisno predvesm od vašega brskalnika, oziroma od tega, kako si brskalnik razlaga kodo v HTLM-ju, na osnovi katere prikazuje dokument. Jezik HTLM temelji na kodnem sistemu ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ki omogoča učinkovito predstavitev besedila in prikaz številnih posebnih znakov. Sistem ASCII ne podpira raznih oblikovnih lastnosti, kot so krepko, ležeče ali podčrtano, vendar zna to dobro narediti HTLM.

Osnovni principi HTML oz.ukazi v HTML: http://www.ctk.uni-lj.si/Publikacije/2000/HTML-online/ HTLM-jevi ukazi določajo strukturo besedila. Zapisujemo jih med oklepaje oziroma znake < in >. Navadno imamo ukaz, s katerim določimo neko lastnost besedila in ukaz, s katerim prekličemo to lastnost. Poleg tega poznamo tudi nekaj ukazov, ki so samostojni in torej ne delujejo na ta način.

Danes imamo na trgu veliko različnih HTML urejevalnikov. Eden izmed bolj znanih je Dreamweaver družbe Adobe (včasih produkt podjetja Macromedia), ki omogoča vizualno kreiranje spletnih strani s pomočjo WYSIWYG tehnologije (What You See Is What You Get).

Povezave

Osebna orodja