Gravner, Janko; matematični kolokvij december 2001

Iz MaFiRaWiki

Stohastični modeli rasti

Janko Gravner

University of California, Davis

13. december 2001


Na primerih dinamike rasti bomo predstavili tako klasične kot moderne probleme iz prostorskih procesov: obstoj in lastnosti asimptotičnih oblik, hitrost konvergence k takim oblikam in hidrodinamične limite. Omejili se bomo na dve družini modelov, na celično rast s pragom in na slučajnih sprehodih osnovano notranjo difuzijsko agregacijo.

Osebna orodja