Graf

Iz MaFiRaWiki

je struktura v diskretni matematiki.

je matematična struktura, s katero ponazorimo neko omrežje (cest, železnic, www, sistem kanalov, organska molekula, ...). Sestavljen je iz vozlišč ali točk (kraji, postaje, računalniki, atomi, ...) in povezav (ceste, žice, kanali, vezi ...), ki lahko nosijo različne lastnosti. Z grafi lahko ponazorimo in rešimo marsikateri problem iz življenja. ----- Še za matematične ljubitelje: Graf G = (V,E), kjer je V množica vozlišč (vertex) in E množica povezav med njimi (edge).

Osebna orodja