Gostota električnega toka

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Gostota električnega toka (oznaka j ali je) pove kolikšen električni tok teče skozi površinsko enoto vodnika:

j = \frac{I}{S} = e\,n\,v,

Pri čemer je j gostota električnega toka, I tok, S presek vodnika, e pretečen naboj in n = N / V gostota nosilcev naboja, v pa njihova povprečna hitrost. Gostota toka ni nujno konstantna, takrat velja:

j = \frac{dI}{dS}.

Kadar obravnavamo gostoto električnega toka kot vektorsko količino ima smer toka. Enota je amper na kvadratni meter (A / m2).

Osebna orodja