GROUP BY (SQL)

Iz MaFiRaWiki

V SQL z določilom GROUP BY v ukazu SELECT združimo rezultate poizvedbe v skupine. Podatke v vsaki posamezni skupini moramo nato preslikati v en sam podatek s funkcijo, kakršni sta SUM in COUNT. Ukaz

SELECT ... GROUP BY izraz

združi rezultate poizvedbe v skupine glede na izraz (običajno ime stolpca).

Primer

banka=> SELECT racun, SUM(znesek) AS saldo FROM transakcija GROUP BY racun;
  racun  |  saldo
-----------+--------------
  100025 |    39000
  100023 |    140000
  100022 |      1
  100019 |    450000
  .
  .
  .
  513445 |    500001
  100004 |   42405012
  100035 |  -100000000
  123456 |    13700
(36 rows)

Glej tudi

Osebna orodja