Funkcija

Iz MaFiRaWiki

Funkcija ali preslikava f:A \rightarrow B je predpis, ki vsakemu elementu množice A priredi element množice B. Mnoižici A pravimo domena, množici B pa kodomena funkcije f. Množica slik f(A) je zaloga vrednosti funkcije f. Študij funkcij realnih števil je osnova analize.

Glej še

Osebna orodja