Funkcija

Iz MaFiRaWiki

Funkcija ali preslikava f:A → B je predpis, ki vsakemu elementu množice A priredi enolično določen element množice B. Množici A pravimo domena, množici B pa kodomena funkcije f. Množica f[A] = \{f(x) \mid x \in A\} je zaloga vrednosti ali slika funkcije f. Študij funkcij realnih števil je osnova realne analize.

V teoriji množic je funkcija f:A → B definirana kot funkcijska relacija. Posplošitev pojma funkcije je morfizem med objektoma v kategoriji.

Glej še

Osebna orodja