Entalpija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Entalpija (oznaka H) je funkcija stanja, definirana kot vsota notranje energije in produkta tlaka ter prostornine:

H = Wn + pV.

Pri pojavih, kjer je stalen tlak in razen tlačnega ni drugega dela, je sprememba entalpije enaka izmenjani toploti:

dQ = d(Wn + pV) = dH.

Wn predstavlja notranjo energijo, p tlak, V prostornino in Q toploto.

Osebna orodja