Enota

Iz MaFiRaWiki

Enota kot nevtralni element

Enota za algebrsko operacijo na strukturi A je tak element, za katerega velja e • x = x • e = x za vsak x ∈ A. Zgledi:

  • V naravnih številih je ničla 0 enota za seštevanje,
  • V naravnih številih je enica 1 enota za množenje,
  • Identična matrika velikosti n × n je enota za množenje matrik te velikosti.
  • Vsaka polgrupa in grupa vsebuje enoto za operacijo.

Enota v kolobarju

V kolobarju je enota obrnljiv element kolobarja. Zgled: Kolobar celih kompleksih števil Z[i] ima štiri enote: 1, -1, i in -i.

Enota v fiziki

V fiziki je enota osnovna mera neke fizikalne količine.

Osnovne enote v SI
Ime Oznaka Količina
kilogram kg masa
sekunda s Čas
meter m dolžina
amper A električni tok
kelvin K temperatura
mol mol količina snovi
kandela cd svetilnost
Osebna orodja