Enota

Iz MaFiRaWiki

Enota za algebrsko operacijo na strukturi A je tak element, za katerega velja e • x = x • e = x za vsak x ∈ A.

Zgledi:

  • V naravnih številih je ničla '0' enota za seštevanje,
  • V naravnih številih je enica '1' enota za množenje,
  • Identična matrika velikosti 'n × n' je enota za množenje matrik te velikosti.
  • Vsaka polgrupa in grupa vsebuje enoto za operacijo.
Osebna orodja