Enakomerno kroženje

Iz MaFiRaWiki

Pri enakomernem kroženju se kotna hitrost ne spreminja s časom, pravimo, da je konstantna:

ω(t) = ω(0) = ω.

Kotnega pospeška ni, oziroma je enak 0:

α(t) = 0.

Kot se s časom enakomerno spreminja:

\varphi (t) = \varphi (0) + \omega t
\varphi (t + kt_0) = \varphi (0) + \omega t; k = 0, 1, 2, 3,...

Enakomerno kroženje se opiše z obhodnim časom t0 ali frekvenco \nu = \frac{1}{t_0}:

\omega \,t_0 = 2\,\pi,\,\omega = 2\,\pi \,\nu.

Enakomerno kroženje je pospešeno gibanje, saj na telo deluje radialni pospešek, ki spreminja smer hitrosti.

Osebna orodja