Ekvivalenca

Iz MaFiRaWiki

Ekvivalenca \Leftrightarrow je dvomestna logična operacija.

pq preberemo: p če in samo če q.

Ekvivalenco lahko izrazimo z negacijo, konjunkcijo in disjunkcijo.

pq = ((¬ p) ∨ q) ∧ ((¬ q) ∨ p);

Valuacija: v(pq) = 1 - v(p) - v(q) + 2 v(p)v(q)

Pravilnostna tabela

p q pq
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Glej tudi

Osebna orodja