Eksponentna funkcija (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

 1. Naloga: Eksponentna funkcija
 2. Viri:
  1. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/exp_f.html
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Eksponentna_funkcija
  3. http://www.nauk.si/materials/571/out/#state=1
 1. Predavatelj, avtor: Manca Oberstar
 2. Seminar: 6.6.2011
 3. Predstavitev: Media:EKSPONENTNA FUNCIJA1.pdf
 4. Seminarska naloga: Media:EKSPONENTNA FUNCIJA.pdf
 5. Kvizna vprašanja:
  1. Eksponentna funkcija je definirana za:
   1. realna števila
   2. samo cela števila
   3. pozitivna realna števila
  2. Eksponentna funkcija ki ima osnovo a>1:
   1. narašča
   2. pada
   3. oboje
  3. Inverz eksponentne funkcije z osnovo a je:
   1. logaritem, ki ima osnovo pomnoženo z e
   2. logaritem z isto osnovo
   3. logaritem, ki ima osnovo deljeno z 10
  4. Eksponentna funkcija se pri odvajanju:
   1. eksponent zmanjša za 1
   2. ne spremeni
   3. pomnoži z eksponentom in eksponent se ta 1 poveča
Osebna orodja