Dopplerjev pojav

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Dopplerjev pojav ali Dopplerjev efekt je neujemanje oddane in prejete frekvence valovanja zaradi gibanja izvora ali detektorja.

Klasični Dopplerjev pojav

\nu' = \nu \frac{v \pm v_D}{v \mp v_I}

Izvor oddaja valovanje s frekvenco ν, detektor zazna frekvenco ν', v je hitrost širjenja valovanja v mediju (npr. zvoka v zraku), vD gibanje detektorja glede na medij, vI pa gibanje izvora glede na medij. Zgornji predznak nastopa v primeru približevanja, spodnji pa oddaljevanja.

Relativistični Dopplerjev pojav

\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 + \frac{u}{c}}} = \nu \,\gamma_0 (1 - \frac{u}{c})

Pri relativističnem Dopplerjevem efektu gre za širjenje svetlobe v praznem prostoru, zato je vseeno kdo se oddaljuje, izvor ali detektor. u je hitrost medsebojnega oddaljevanja izvora in detektorja. V primeru približevanja vstavi u namesto u.

Sprememba valovanja, ki se širi pod kotom θ glede na smer zveznice med izvorom ter detektorjem, je opisana pri Lorentzovi transformaciji frekvence.

Osebna orodja