Digitalni računalnik

Iz MaFiRaWiki

Digitalni računalnik je računalnik, ki uporablja digitalno računanje. To poteka s števili tako, kot smo navajeni pri ročnem računanju. Ukazi kot tudi obdelani podatki so predstavljeni z diskretnimi vrednostmi. Na digitalnem računalniku je vsako število predstavljeno z enolično kombinacijo stanj. Tako ni nikakršne nevarnosti, da bi se npr. število 27946 zamenjalo z 27945 ali 27947. Digitalna predstavitev zahteva sposobnost fizikalnega predstavljanja velikega števila stanj, kar je bilo dolgo časa tehnološko težko izvedljivo.

Diskretne vrednosti so navadno kodirane kot zaporedja bitov. Vsak bit je predstavljen z drugačnim napetostnim nivojem.


Vir:

  • PAHOR, D. in M. Drobnič. 2002. Leksikon računalništva in informatike. Ljubljana, Pasadena
  • KODEK, D. 2008. Arhitektura in organizacija računalniških sistemov. Šenčur, Bi-Tim.
Osebna orodja