Desna invariantnost ekvivalenčne relacije

Iz MaFiRaWiki

Za neko ekvivalenčno relacijo E, ki je definirana na nekem monoidu (denimo SIGMA*) pravimo, da je desno invariantna, če velja:
∀x,y: [ (xEy) → ∀z: [xzEyz] ]

Dve besedi sta ekvivalentni, če za podaljške velja xzEyz.

Osebna orodja