Cp (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukaz cp je okrajšava angleške besede copy. Pomeni prepis, kopiranje. Z ukazom cp kopiramo izbrano datoteko v drug imenik.

cp besedilo.txt /home/ucenci/vaja1/nova.txt

S tem ukazom prepišemo datoteko besedilo.txt iz trenutnega imenika v imenik /home/ucenci/vaja1, v katerem se datoteka prikaže z imenom nova.txt.

Uporaba:

  • prepis datoteke iz trenutnega imenika v imenik /home/janez v katerem se datoteka prikaže z imenom druga.txt:
cp besedilo.txt /home/janez/druga.txt
  • prepis datoteke v trenutnem imeniku, a z drugim imenom:
cp besedilo.txt druga.txt
  • prepis večih datotek naredimo tako, da naštejemo vse datoteke in kot zadnji argument navedemo imenik, v katerega želimo postaviti njihove prepise:
cp besedilo1.txt besedilo2.txt besedilo3.txt /home/janez/besedila
  • vso strukturo v določenem imeniku prepišemo v ciljni imenik z izbiro -r. Tako prepišemo vse imenike in datoteke, ki so ležale v imeniku /home/janez/programi v imenik /home/ucenci/oddane_naloge:
cp -r  /home/janez/programi /home/ucenci/oddane_naloge

Če želimo pri prepisovanju ohraniti lastnosti datotek, to je vse izvirne pravice datotek in izvirne podatke o časih, dodamo še izbiro -p.

  • prepisovanje datoteke iz katerega drugega imenika v trenutni imenik (označen z eno piko) naredimo tako:
cp /home/janez/druga.txt .
Osebna orodja