Cd (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Namen ukaza: zamenjaj imenika ali prikaz poti tekočega imenika
Pojasnilo: če vtipkate cd,se vam na zaslonu pokaže ime prijavljenega pogona in tekočega imenika.
Tako veste, kje v strukturi diska ste.

Osebna orodja