Cd (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom cd spremenimo trenutni imenik, tako da lahko nadaljujemo v nekem drugem imeniku. Ukaz cd je namenjen premiku oziroma skoku v drug imenik.

Po izvedenem ukazu cd imenik, nas čaka pozivnik s spremenjenim imenom imenika. Delo se do naslednje spremembe imenika nanaša na ta novo izbrani imenik. Imena imenikov lahko navajamo relativno ali absolutno.


Osnovni ukazi:

  • relativni način:
    • če je pod trenutnim imenikom /home/ucenci imenik tmp, se vanj preselimo tako, da navedemo njegovo relativno pot glede na zdajšnji trenutni imenik: cd tmp
    • če želimo skočiti v nadrejeni imenik: cd..
  • absolutni način:
    • enolično določa vsak imenik: cd /home/ucenci/tmp
Osebna orodja