Cauchyjev pogoj

Iz MaFiRaWiki

Zaporedje {xi}, i = 0, 1, 2, ... elementov iz metričnega prostora M z metriko d ustreza Cauchyjevemu pogoju, če za vsako racionalno število ε > 0, obstaja takšno naravno število N, da za vsa naravna števila n, m > N velja d(xn, xm) < ε. Tako zaporedje se imenuje Cauchyjevo zaporedje.

Glej tudi

Osebna orodja