BufferedReader (Java)

Iz MaFiRaWiki

Primer

  1. import java.io.*; // uporabi knjiznico java.io.*
  2.  
  3. public class Primer {
  4. public static void main(String[] args) throws IOException {
  5. System.out.print("Vpisi niz znakov: ");
  6. String s = vhod.readLine();
  7. System.out.println("Vpisal si: " + s);
  8. }
  9. }
Osebna orodja