BufferedReader

Iz MaFiRaWiki

BufferedReader

Buffer : velikost je lahko specificirana ali napačno uporabljena. Napačna je dovolj velika, za večino namenov.

Read : besedilo iz toka vhodnih znakov. "Buffering" znak, določi učinkovito branje znakov vrst in vrstic.

V splošnem, vsaka narejena prošnja od "Readerja" povzroči odziv prebrane prošnje, nareje iz spodaj ležečega znaka ali toka bitov. Zatorej je priporočljivo oviti "BufferReader" okoli kateregakoli readerja, čigar so operacije branja lahko drage, kot npr FileReaders in InputStreamReaders. Primer:

 BufferedReader in
  = new BufferedReader(new FileReader("foo.in"));

Programi, ki uporabljajo DataInputStreams za tekstovni vnos, so lahko lokalizirani z zamenjavo vsakega DataInputStream z ustreznim BufferReaderjem.

Osebna orodja