Brešar, Matej; matematični kolokvij december 1999

Iz MaFiRaWiki

Jordanski in Liejevi izomorfizmi

Matej Brešar

Univerza v Mariboru in IMFM

9. december 1999


V kolobar K vpeljimo nova produkta s predpisoma x \circ y = xy+yx in [x,y] = xyyx. Prvega imenujemo jordanski, drugega pa Liejev produkt. Preslikavi med kolobarjema pravimo jordanski (oziroma Liejev) izomorfizem, če je izomorfizem pripadajočih Abelovih grup in če ohranja jordanski (oziroma Liejev) produkt. Obravnavano bo vprašanje, ali jordanski in Liejevi izomorfizmi kolobarjev vselej izhajajo bodisi iz izomorfizmov bodisi iz antiizomorfizmov.

Osebna orodja