Bratko, Ivan; matematični kolokvij 2003

Iz MaFiRaWiki

Rekonstrukcija spretnosti vodenja s strojnim učenjem

Ivan Bratko

Univerza v Ljubljani, FRI

16. januar 2003


Operaterjevo vodenje zapletenega dinamičnega sistema, kot je letalo ali žerjav, zahteva spretnost, ki si jo operater pridobi z izkušnjami. Izkušen operater navadno vodi sistem refleksno, brez razmišljanja. Svoje spretnosti navadno ne zna opisati dovolj natančno, da bi ta opis lahko prevedli v program za avtomatsko vodenje sistema. V tem predavanju bom predstavil ideje in poskuse o tem, kako lahko z uporabo strojnega učenja kloniramo operaterjevo spretnost vodenja. Pri tem se program za učenje uči iz primerov operaterjevega vodenja. Uspešnost tovrstne rekonstrukcije operaterjeve veščine ocenjujemo po dveh kriterijih: prvič, kako dobro tako dobljeni operaterjev klon vodi dinamični sistem, in drugič, kako dober vpogled nam daje v operaterjevo strategijo vodenja? Pomembni ideji, ki prispevata k tema ciljema, sta t.i. indirektni kontrolerji in kvalitativne strategije vodenja.

Osebna orodja