Bohrov radij

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Bohrov radij (oznaka rB ali a0) je konstanta, ki se pogosto pojavlja v atomski fiziki kot enota za velikost atomov. Vrednost Bohrovega radija je:

r_B = \frac{4\,\pi \,\varepsilon_0 \,\hbar^2}{m\,e^2} = 0,052918\cdot 10^{-9} m,

pri čemer je \varepsilon_0 influenčna konstanta, \hbar Diracova konstanta, m masa elektrona in e osnovni naboj.

Osebna orodja